Fastighetsfinansiering

Snabb och flexibel hantering av fastighetskrediter

Fastighetsfinansiering – Bygg för framtiden

Att bygga nytt, bygga till eller göra en omfattande renovering av en fastighet är kostsamma initiativ för ett företag inom fastighetsbranschen. Inte sällan är extern finansiering ett måste. Då finns vi på Promentor, som erbjuder fastighetsfinansiering i din takt och på dina villkor.

Alla som driver företag inom fastighetsbranschen vet att tillväxt kräver investeringar. Det kan exempelvis handla om att bygga ett helt nytt flerbostadshus, eller att renovera ett befintligt.

Promentor har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och via vårt stora kontaktnät, vår kompetens och våra olika finansieringsalternativ kan vi hjälpa dig göra bra affärer. För ett företag som växer snabbt inom fastighetsbranschen kan flexibla lånevillkor vara en avgörande faktor, och med Promentor är det precis vad du får.

Vår finansieringslösning är skräddarsydd efter förutsättningarna hos varje specifik verksamhet och vi jobbar med såväl stora aktörer som privata fastighetsägare.

En bra dialog är det första steget

Att investera i en fastighet är ett stort beslut. Betalnings- och lånevillkor är av största betydelse och därför uppmanar vi på Promentor till dialog, bland annat kring byggnadstakt och finansieringsbehov. På så sätt försäkrar vi oss om att ert specifika uppdrag får det ekonomiska stöd det behöver.

Kontakta oss direkt för mer information om hur Promentor jobbar med fastighetsfinansiering och hur vi kan hjälpa ert företag.

Kontakta en kundansvarig

”Söker du finansiering till ditt nästa fastighetsprojekt? Vi erbjuder flexibla lösningar och snabba beslutsprocesser. Kontakta mig för mer information om fastighetsfinansiering!”
Lottie Löf, Head of Property Finance
Kontakta mig

Se även

Fakturaservice
Företagslån
Fakturaköp
Inkasso