Fastighetsfinansiering

Säkert och tryggt.

Fastighetsfinansiering –
säkert och tryggt

Tillväxt kräver investeringar. För att göra en lönsam investering är det viktigt att du väljer en aktör som har lång erfarenhet och expertis av fastighetsbranschen, de finansiella medlen som ditt projekt kräver och, viktigast av allt, att du väljer en aktör som förstår ditt behov.

En aktör som erbjuder dig flexibel finansiering och flexibla villkor*.

Vi finansierar ditt fastighetsprojekt

Det ska vara säkert, tryggt och lönsamt att investera i ett projekt. Promentor Finans är ett kreditmarknadsbolag som har lång erfarenhet av fastighetsbranschen och via vårt stora kontaktnät, vår kompetens och våra olika finansieringsalternativ kan vi hjälpa dig göra bra affärer.

Vi finansierar alla former av fastigheter i hela Sverige genom bland annat seniorlån, juniorlån, byggnadskreditiv och förvärvslån, men även andra former av finansieringslösningar.

Vilken finansiering passar dig?

Allt beror på vilket projekt du väljer att investera i. Seniorlån, även kallat för bottenlån, är ett lån med pant som säkerhet. Det ger dig oftast en lägre ränta än ett juniorlån – topplån – som innebär högre risk då du belånar upp till 60 % eller 85 % av köpeskillingen, beroende på fastighetstyp. Ett byggnadskreditiv är ett alternativ vid projekt som består av olika delar och behöver finansiering vid olika tillfällen. Vad du än väljer är en dialog med finansiären det första steget.

En dialog är det första steget

Betalnings- och lånevillkor är av största betydelse och därför uppmanar vi till dialog, bland annat kring byggnadstakt och finansieringsbehov. På så sätt försäkrar vi oss om att ert specifika uppdrag får det ekonomiska stöd det behöver. Till oss vänder du dig när du vill ta första steget in på fastighetsmarknaden, investera i ett nytt fastighetsprojekt eller när du vill skapa förutsättningar för en stabil tillväxt.

Oavsett om du befinner dig i ett tidigt stadie eller om du är redo att investera i ett nytt projekt är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta Pär Ekstedt på 070-633 93 88, par.ekstedt@promentorfinans.se eller fyll i dina kontaktuppgifter här så inleder vi en dialog.

*Vi kan erbjuda flexibla lånevillkor genom vår samarbetspartner DLA i samråd med dem, fysiskt på plats.

Vanliga frågor

Kan jag finansiera mitt fastighetsprojekt genom er?

Vi gör en individuell kreditbedömning baserat på återbetalningsförmåga och ställda säkerheter. Kontakta oss för att göra en ansökan eller för att få mer information.

Vilken typ av fastigheter kan ni finansiera?

Vi kan finansiera alla former av fastigheter.

Vilka typer av säkerheter godtar ni?

Vanligast är pant i fastighet men även borgen från företrädare, moderbolagsborgen, företagsinteckning etc.

Kontakta oss

Pär är engagerad i varje fastighetsprojekt och strävar alltid efter långsiktiga samarbeten. Med över 30 års erfarenhet av finansbranschen i olika former har han god förståelse för och kunskap i varje fastighetsprojekt. Han kan i ett tidigt skede hjälpa er att göra en bedömning om det går att finansiera ert projekt. Kontakta honom för mer information.
Pär Ekstedt, Founder
070-633 93 88

Kontakta mig

Se även

Fakturaservice
Företagslån
Fakturaköp
Inkasso