Frågor & svar

Hur mycket kostar det att sälja en faktura?

Vi tillämpar en individuell prissättning. Där priset baseras på olika faktorer såsom kredittid, kreditvärdighet på fakturautställare och fakturamottagare, vilket belopp fakturorna har samt mängden fakturor.

När får jag tillgång till pengarna?

När vi mottagit din faktura börjar vi direkt hantera den efter uppsatt rutin vilket innebär att vi oftast betalar ut pengarna samma dag. Pengarna har du på kontot samma dag alternativt dagen efter beroende på vilken bank ni har.

Varför ska jag sälja mina fakturor?

När du säljer dina fakturor får du tillgång till likviditeten direkt och slipper ligga ute med pengarna under en längre period. Fakturaköp möjliggör för dig att vara mer flexibel i din verksamhet samt förbättra ditt kassaflöde.

Hur fungerar fakturaservice?

Ni skickar in de fakturor ni önskar administrera via oss. Beroende på mängd fakturor görs detta via e-mail, vår egen klientwebb eller en koppling mellan affärssystemen. Därefter skickar vi ut fakturan till er kund, med samma layout. I det fall som kunden ej betalar på angiven kredittid så hanterar vi även efterbevakning som t.ex. påminnelse och sedan inkasso.

Måste samtliga fakturor gå via er?

Vi rekommenderar att man kör samtliga fakturor via oss för att underlätta för din kund. Det är däremot inga problem att välja ut en specifik kund.

Vilka fakturaformat kan ni hantera?

Vi skickar i dagsläget fakturor via post, e-post, EDI samt SVEfaktura.

Vad kostar det att låna hos er?

Vi gör en individuell bedömning där vi bedömer faktorer såsom återbetalningsförmåga, kreditvärdighet och löptid.

Vilka säkerheter kräver ni för lån?

Vi ställer alltid krav på någon form av säkerhet. Det kan variera mellan personlig borgen, pant i fastighet m.m. Detta beror bland annat på lånets storlek och löptid.

Hur lång löptid erbjuder ni på lån?

Vi erbjuder lån upp till 24 månader.

Kan jag finansiera mitt fastighetsprojekt genom er?

Vi gör en individuell kreditbedömning baserat på återbetalningsförmåga och ställda säkerheter. Kontakta oss för att göra en ansökan eller för att få mer information.

Vilken typ av fastigheter kan ni finansiera?

Vi kan finansiera alla former av fastigheter.

Vilka typer av säkerheter godtar ni?

Vanligast är pant i fastighet men även borgen från företrädare, moderbolagsborgen, företagsinteckning etc.

Hur fungerar inkassoprocessen?

Vi tecknar ett inkassoavtal och ni skickar in den förfallna fakturan som ärendet avser. Vi hanterar processen i dialog med er för att inte påverka era kundrelationer och ser till så att ni får betalt för ert utförda arbete.

Vad händer när min kund får inkassokrav?

Från det att din kund har fått inkassokravet har den 8 dagar på sig att betala eller att inkomma med invändningar mot kravet. Om din kund önskar upprätta en avbetalningsplan kan vi hjälpa er med en kreditbedömning om vad som är en rimlig återbetalningstid.

När och hur betalas pengarna ut?

När er kund betalt inkassokravet så betalar vi direkt ut pengarna till ert konto.

Har du ytterligare frågor?

”Hos oss får du alltid en egen kontaktperson, om du inte finner svar på det du söker så är du varmt välkommen att kontakta mig!”
Robin Jansson, Contract Manager
Maila mig