2020-01-09

Promentor Finans AB beviljas tillstånd att driva finansieringsrörelse som kreditmarknadsbolag – öppnar för nya möjligheter

Stockholm. Den 8 januari 2020 godkände Finansinspektionen Promentor Finans AB:s ansökan om tillstånd för att driva finansieringsrörelse med stöd av 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Promentor Finans AB som under två decennier hjälpt svenska företag att bli mer effektiva och stabila kan nu stärka sina finansieringsmöjligheter för såväl befintliga som potentiella kunder och möjliggöra fler lönsamma affärer.

Promentor Finans AB är ett tillväxtbolag inom finansbranschen som har gjort sig framgångsrika genom bland annat factoring, fastighetsfinansiering, inkassoservice och konsumentkrediter. Med leverans av effektiva tjänster för finansiering, tillväxt och utveckling samt förståelse för näringslivets utmaningar har bolaget nu beviljats tillstånd att driva finansieringsrörelse.

Henrik Bromée vd på Promentor Finans AB är mycket nöjd.

– Det har varit ett omfattande arbete där hela bolaget visat stort engagemang för att kunna gå från ett finansbolag till att bli ett kreditmarknadsbolag. Hela verksamheten har bibehållit grundvärderingarna samtidigt som vi utvecklats för att förhålla oss till de nya regelverkskraven som ställs. Vi ser med glädje fram emot 2020 och följande år för att fortsätta utveckla vår verksamhet och effektivisera svenskt näringsliv.

Tillståndet innebär att Promentor Finans AB kan ta emot inlåning från allmänheten mot statlig insättningsgaranti.

– Vi har sedan start alltid haft fokus på att leverera flexibla lösningar för att skapa långsiktiga affärsrelationer och möjliggöra fler gynnsamma affärer för våra kunder. Det här tillståndet ger oss de finansiella musklerna som krävs för att möjliggöra ännu fler affärer för små och medelstora svenska bolag, säger Henrik Bromée.

För mer information vänligen kontakta:
Henrik Bromée, vd Promentor Finans AB
Tel:072-402 35 79
henrik.bromee@promentorfinans.se

Om Promentor Finans
Promentor Finans AB är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder tjänster som gör svenska företag effektivare och stabilare. Bolaget som är en del av Serafimgruppen, startades år 2004, omsätter 60 MSEK och har 30 medarbetare. Huvudkontoret är vid Stureplan i Stockholm.
Mer information hittar du på www.promentorfinans.se