Promentor Finans – vi möjliggör affärer

Om oss

Alla företag behöver kapital, inte bara för att överleva men för att utvecklas och frodas. Vi på Promentor Finans förstår detta bättre än de flesta. Via våra fordringstjänster och vårt sätt att arbeta gör vi livet för dig som företagare lite enklare.

Ett välmående företagsklimat gynnar oss alla. Utan kapital att utveckla tjänster och produkter, investera eller krishantera går det inte att driva företag på ett hållbart sätt. Promentor Finans jobbar för att företagare i Sverige har de förutsättningar som behövs för att konkurrera på samma villkor och få en ärlig chans att nå framgång i respektive fält.

Vi tillhandahåller tjänster inom fordringshantering, såsom fakturaköp, inkasso, företagslån och fastighetsfinansiering. Med lösningsorientering, engagemang och professionalitet som ledord ser vi till att ingen av våra kunder betalar mer än det de utnyttjar.

”För oss är det viktigt att vi kan leverera flexibla lösningar för att skapa långsiktiga affärsrelationer och möjliggöra fler gynnsamma affärer för våra kunder.”
Stefan Nummela Gustafsson, Head of Corporate Sales

En aktör att lita på

I en allt mer krävande digital miljö fortsätter Promentor Finans att vara i framkant vad gäller teknisk utveckling. Via vårt hanteringssystem – ett av marknadens mest moderna – har vi möjlighet att anpassa våra tjänster och villkor till varje kunds specifika önskemål och behov.

Promentor Finans är en aktör att lita på. Vår erfarenhet från och vår insikt i en invecklad marknad gör oss till ett av de absolut mest kompetenta finansbolagen. Med oss får du göra det du är bra på. Med oss får du betalt för ditt jobb. Med oss kan ditt företag frodas.

En del av Serafimgruppen AB

Promentor Finans ingår i Serafimgruppen som är ett investmentbolag med fokus på finans- och fastighetsmarknaden. Serafimgruppen fokuserar på att skapa de bästa förutsättningarna för lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande genom lyhördhet för varje verksamhet unika strategier, förutsättningar och möjligheter.

Besök Serafimgruppen

Teamet

Joakim Wiksten

Group Finance

Erik Lundberg

Pernilla Gustavsson

Jennifer Svärdh

Group Credit & Risk

Ronny Sturny

Group Marketing

Albin Jonsson Fjällby

Corporate

Stefan Nummela Gustafsson

Robin Jansson

Jonathan Johnson

Johan Heldt

Simon Sandberg

Real Estate

Aron Thiis

Pär Ekstedt

Co-founder, Member of the Board

Consumer & Online

Nickolaus Karlsson

Caroline Gunnarsson

Business Support

Sabina De Wrang

Chief Administrative Officer

Lina Malmborg

Senior Collection Officer

Emrik Cygnaeus

Josephine Fornander

Melina Holmgren

Business Development

Pernilla Ljungdahl

Chief Business Development Officer

Sara Bergman

Strategic Business Development Manager

IT

Jennifer Hedengrahn

Victoria Ängsberg