Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

(Avser primärt personuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer m.m. Vanligtvis samma som i formulären på webbplatsen. Notera att om ni har flera formulär så ska samtliga dessa fält tas med)

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?

(Ange vilken rättslig grund insamlingen baseras på. Exempelvis samtycke.)

Ändamål med insamlingen?

(Används kontaktuppgifterna på något sätt såsom att skicka ut nyhetsbrev eller annan marknadsföring exempelvis?)

Hur tar du del av den lagrade informationen?

(Vanligen anger man en kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne)

Så raderar eller rättar du information

(Vanligen anger man en kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne)

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

(Vanligen anger man en kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne)

Period som uppgifterna lagras

(Ange period i månader / år)

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

(Kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne)

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

(Bolagsuppgifter)

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

(Beskrivning av rätten att klaga till en tillsynsmyndighet)