FAQ Spara

Frågor & svar

Privatspar

Vem kan öppna ett sparkonto?

Alla privatpersoner, dvs. fysiska personer är välkomna att öppna sparkonto hos Promentor. Öppna konto här.

Även företag, dvs. juridiska personer, har möjlighet att öppna sparkonto hos Promentor, se separat FAQ-avsnitt gällande företagsspar.

Erbjuder ni sparkonton till minderåriga?

Ja. Vårdnadshavare/förmyndare kan ansöka om att öppna sparkonto till minderårig genom att fylla i blankett. Se blanketthotell.

Av blanketten framgår vad som behöver bifogas tillsammans med blanketten innan den sänds in till oss.

Ansökningsblankett ska fyllas i och skickas in till oss varje gång ett nytt konto önskas öppnas för den minderårige, även i det fall den minderårige redan är befintlig sparkund. Tänk på att det endast är barnets förmyndare som kan ansöka om att öppna sparkonto i en minderårigs namn, ej mor- eller farföräldrar etc.

När den minderåriga fyller 18 år kommer vårdnadshavaren/förmyndaren att kopplas bort från sparkontot och den minderåriga kommer att få tillgång till sitt konto via sin e-legitimation/BankID.

Hur blir jag kund och öppnar konto?

För att bli sparkund hos Promentor loggar du in med din e-legitimation/BankID här. Därefter fyller du i dina kontaktuppgifter och svarar på några frågor angående ditt kommande sparande. Följ sedan anvisningarna för att öppna sparkontot.

Om du inte har e-legitimation/BankID, fyll i blankett och följ instruktioner. Se blanketthotell.

Hur gör jag för att öppna flera konton?

Du loggar in med din e-legitimation/BankID här och klickar på fliken ”Konto” och sedan ”Kontoansökan”. Följ sedan anvisningarna.

Kan man öppna gemensamt konto?

Nej, i dagsläget erbjuder vi inte den möjligheten. Man kan endast vara en kontohavare per konto.

Hur nyttjar jag ångerrätt?

Se mer information här.

Hur sätter jag in pengar till mitt sparkonto?

Inbetalningar görs till vårt bankgironummer, 5450-4618. Det tar 1-3 bankdagar innan pengarna finns på kontot. Observera att du måste ange ett korrekt OCR-nummer för kontot, vilket är detsamma som kontonumret. I vissa internetbanker behöver OCR-numret läggas in i meddelandefältet.

Du kan även överföra pengar mellan dina sparkonton hos Promentor. Detta gör du genom att använda funktionen “Överför” på ”Mina sidor”. Observera att uttag/överföring från ett ProFast-konto innebär att en uttagsavgift debiteras, se aktuella produktvillkor på Promentors hemsida.

Kan jag göra flera insättningar på mitt sparkonto?

Du kan göra flera insättningar till ett ProFlex-konto.

Till ett ProFast-konto kan du endast göra en insättning per konto. Vill du göra ytterligare insättning kan du istället öppna ytterligare ett ProFast-konto.

Totalt sparbelopp inkl. kapitaliserad ränta per kontohavare (privatkund) är begränsat till totalt 950 000 kronor.

Hur länge kan jag vänta med att sätta in pengar till mitt nyöppnade sparkonto?

Om insättningen inte inkommit inom 14 dagar från kontoöppnandet, stängs kontot och du måste öppna ett nytt sparkonto om du vill spara hos Promentor. Observera att inbetalning via bankgiro tar 1-3 dagar, så vänta inte för länge.

Hur mycket kan jag spara hos Promentor?

Det högsta belopp, inklusive kapitaliserad ränta, som kan finnas på dina sparkonton hos Promentor är begränsat till totalt 950 000 kronor per kontohavare (privatkund).

Promentor kommer att överföra överstigande belopp till ditt föranmälda uttagskonto. I det fall en och samma insättning leder till att maxbeloppet överskrids kommer Promentor att återföra hela insättningen till det föranmälda uttagskontot.

Täcks mina pengar av den statliga insättningsgarantin?

Ja, upp till 950 000 kronor täcks av insättningsgarantin.

Om det institut där du har dina pengar skulle gå i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in, ersätter garantin insättningar – kapital och upplupen ränta – upp till ett maximalt belopp om 950 000 kronor per person och institut. Det innebär att om du som insättare har ett lägre insatt belopp än det maximala ersättningsbeloppet så får du helt enkelt tillbaka det insatta beloppet.

Mer information finns här.

Hur beräknas räntan?

Räntan beräknas dag för dag fr.o.m. den första dagen efter det att pengarna är bokförda på ditt sparkonto. När du tar ut pengar får du ränta fram till dagen innan uttaget görs.

För ProFlex-konton kapitaliseras räntan vid årsskiftet eller när du väljer att avsluta ditt konto. På ett aktivt ProFlex-konto läggs den kapitaliserade räntan till på det befintliga saldot.

För ProFast-konton kapitaliseras räntan i samband med bindningstidens slut eller när du själv avslutar kontot. Räntan överförs då till ditt ProFlex-konto. Om du inte har ett ProFlex-konto vid bindningstidens slut kommer ett sådant konto att öppnas automatiskt. Du får tillgång till kontot under ”Kontoöversikt” i ”Mina sidor”.

Hur informeras jag om en ränte- eller avgiftsändring?

Om du berörs av en ränte- eller avgiftsändring informeras du om detta via ”Säkra meddelanden” på ”Mina sidor”. Information om ränte- och avgiftsändringar framgår även under ”Nyheter” på Promentors hemsida.

Vilken räntesats gäller för ett ProFast-konto efter en ränteförändring?

För ProFast-konton gäller den räntesats som är aktuell den dagen då insättningen är Promentor tillhanda, oavsett när du öppnade ditt konto.

Befintliga aktiva ProFast-konton med saldo som bundits innan ränteförändringen påverkas inte av en sådan.

Hur ser jag mitt kontoutdrag?

Kontoutdrag finns tillgängligt på ”Mina sidor”. Logga in med e-legitimation/BankID och klicka på fliken ”Konto” och sedan ”Översikt”. Välj det önskade kontot och klicka sedan på knappen ”Kontoutdrag”.

Kan jag göra ett uttag från mitt ProFast-konto innan bindningstidens slut?

Ja, du kan göra ett uttag mot en avgift, se aktuella produktvillkor på Promentors hemsida.

Hur gör jag uttag från mitt sparkonto?

Du loggar in på ”Mina sidor” med hjälp av din e-legitimation/BankID. Gå sedan vidare till fliken ”Konto” och sedan ”Översikt” där du väljer det konto som du ska göra ett uttag ifrån. Klicka på ”Uttag” och följ därefter anvisningarna. Utbetalningen går till det föranmälda uttagskonto som finns registrerat i vårt system och tar 1-3 bankdagar.

Vi tar inte ut några avgifter för uttag från ProFlex-konton.

Du kan göra uttag från ett ProFast-konto mot en avgift, se aktuella produktvillkor på Promentors hemsida.

Hur ändrar jag mitt föranmälda uttagskonto?

Du kan inte själv ändra ditt föranmälda uttagskonto. För att ändra ditt föranmälda uttagskontonummer behöver du fylla i och sända in en blankett tillsammans med en kopia på ett kontoutdrag (tillhörande det nya kontot) från din bank där vi kan se kontohavarens namn, clearing- och kontonummer. Det går utmärkt med underlag i form av en utskriven bild på skärmdump/screenshot.

Blankett och instruktion finns här.

Vad händer när bindningstiden på ett ProFast-konto löpt ut?

Då flyttas dina sparade pengar samt intjänad ränta minus skatt till ett ProFlex-konto. Om du inte själv har öppnat ett ProFlex-konto, så öppnas det per automatik vid bindningstidens slut. Du kan sedan placera om dina pengar igen genom att öppna ett nytt ProFast-konto.

Hur gör jag för att avsluta mitt sparkonto?

Du avslutar själv ditt konto genom att logga in på ”Mina sidor” med hjälp av din e-legitimation/BankID. Gå sedan vidare till fliken ”Konto” och sedan ”Översikt” där du väljer det konto som du ska avsluta genom att klicka på kontot. Klicka på ”Avsluta konto” och följ anvisningarna. Utbetalningen går till ditt föranmälda uttagskonto som finns registrerat i vårt system och tar 1-3 bankdagar.

Om du vill avsluta ditt ProFast-konto innan bindningstidens slut tillkommer det en avgift. Se aktuella produktvillkor på Promentors hemsida.

Jag är begränsat skattskyldig i Sverige. Drar ni ändå skatt på min ränta?

Om du är begränsat skattskyldig i Sverige och inte önskar att svensk källskatt på ränteintäkter ska dras behöver du aktivt meddela oss om detta. Vi får inte sådan information automatiskt från exempelvis Skatteverket. Meddelas inget kommer svensk skatt på 30 % att dras per automatik vid kapitalisering av ränta.

För att kunna markera dig som skattebefriad i vårt system behöver du meddela oss detta samt ditt utländska skatteregistreringsnummer (TIN) i samband med att du ansöker om att bli kund alternativt under ”Kundinformation” i ”Mina sidor”.

Du är själv ansvarig för att ta reda på din skatterättsliga hemvist och skattskyldighet och meddela Promentor om du har skattskyldighet i annat land. Detta ansvar omfattar även att meddela Promentor om din skatterättsliga hemvist och skattskyldighet förändras.

Mer information om FATCA/CRS finns här.

Hur gör jag om jag vill framföra ett klagomål?

Om du skulle vara missnöjd med något i kontakten med Promentor vill vi gärna att du kontaktar oss.

Mer information finns här.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Se Promentors integritetspolicy här.

Företagsspar

Vilka kan öppna ett sparkonto?

Svenska juridiska personer kan öppna sparkonto hos Promentor.

Ansökningsblankett finns här.

Av blanketten framgår vad som behöver bifogas tillsammans med blanketten innan den sänds in till oss.

Hur sätter företaget in pengar till sparkontot?

Inbetalningar görs till vårt bankgironummer, 5450-4618. Det tar 1-3 bankdagar innan pengarna finns på kontot. Observera att ni måste ange ett korrekt OCR-nummer för kontot, vilket är detsamma som kontonumret.

Ni kan även överföra pengar mellan till företagets andra sparkonton hos Promentor. Detta gör företagets företrädare genom att använda funktionen “Överför” på ”Mina sidor”.

Kan vi göra flera insättningar på ett sparkonto?

Ni kan göra flera insättningar till ett ProFlex-konto.

Till ett ProFast-konto kan ni endast göra en insättning per konto. Vill ni göra ytterligare insättning kan ni istället öppna ytterligare ett ProFast-konto.

Den maximala behållningen per kontohavare (företagskund) är begränsad till totalt 5 000 000 kronor.

Hur länge kan vi vänta med att sätta in pengar till företagets nyöppnade sparkonto?

Om betalningen inte inkommit inom 14 dagar från kontoöppnandet, stängs kontot och ni måste öppna ett nytt sparkonto om ni vill spara hos Promentor. Observera att inbetalning via bankgiro tar 1-3 dagar, så vänta inte för länge.

Hur mycket kan vi spara hos Promentor?

Det högsta belopp, inklusive kapitaliserad ränta, som kan finnas på företagets sparkonton hos Promentor är begränsat till totalt 5 000 000 kronor per kontohavare (företagskund).

Promentor kommer att överföra överstigande belopp till företagets föranmälda uttagskonto. I det fall en och samma insättning leder till att maxbeloppet överskrids kommer Promentor att återföra hela insättningen till det föranmälda uttagskontot.

Täcks insatta medel av den statliga insättningsgarantin?

Ja, upp till 950 000 kronor täcks av insättningsgarantin.

Mer information finns här.

Hur beräknas räntan?

Räntan beräknas dag för dag fr.o.m. den första dagen efter det att pengarna är bokförda på företagets sparkonto. När ni tar ut pengar får ni ränta fram till dagen innan uttaget görs.

För ProFlex-konton kapitaliseras räntan vid årsskiftet eller när företaget väljer att avsluta kontot. På ett aktivt ProFlex-konto läggs den kapitaliserade räntan till på det befintliga saldot.

För ProFast-konton kapitaliseras räntan i samband med bindningstidens slut eller när företaget avslutar kontot. Räntan överförs då till företagets ProFlex-konto. Om företaget inte har ett ProFlex-konto vid bindningstidens slut kommer ett sådant konto att öppnas automatiskt. Företagets företrädare får tillgång till kontot under ”Kontoöversikt” i ”Mina sidor”.

Kan vi göra ett uttag från vårt ProFast-konto innan bindningstidens slut?

Ja, ni kan göra ett uttag mot en avgift, se aktuella produktvillkor på Promentors hemsida.

Vad händer när bindningstiden på ett ProFast-konto löpt ut?

Då flyttas insatta medel samt intjänad ränta minus skatt till ett ProFlex-konto. Om företaget inte har öppnat ett ProFlex-konto, så öppnas det per automatik vid bindningstidens slut.

Hur hanteras personuppgifter hos Promentor?

Se Promentors integritetspolicy.

Spara

Spara tryggt och låt dina pengar växa